Mariwasa

Dansoy Coquilla, Dyipfie Waluhan, Oil on shaped canvas, 2016, 119×198 cm

Dansoy Coquilla, Dyipfie Waluhan, Oil on shaped canvas, 2016, 119x198 cm